โครงการตอกสร้างโรงปุ๋ยแห่งชาติ ที่แขวงคำม่วน สปป.ลาว
August 20, 2016
โครงการรถไฟรางคู่
March 24, 2017

โครงการอาคารผลิตไฟฟ้า โซล่าเซลล์