ตอกสร้างอาคารอเนกประสงค์ ที่ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน
April 1, 2016
โครงการอาคารผลิตไฟฟ้า โซล่าเซลล์
October 11, 2016

โครงการตอกสร้างโรงปุ๋ยแห่งชาติ ที่แขวงคำม่วน สปป.ลาว