ตอกสร้างสะพานข้ามแยก ที่ตลาดไท
February 25, 2016
โครงการตอกสร้างโรงปุ๋ยแห่งชาติ ที่แขวงคำม่วน สปป.ลาว
August 20, 2016

ตอกสร้างอาคารอเนกประสงค์ ที่ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน