ตอกฐานท่อส่งน้ำมันของ ปตท. สผ. ที่สุพรรณบุรี
February 25, 2016
ตอกสร้างอาคารอเนกประสงค์ ที่ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน
April 1, 2016

ตอกสร้างสะพานข้ามแยก ที่ตลาดไท